Gdzie wyrobić paszport?

Paszport możesz wyrobić w biurze paszportowym (często określanym również jako Terenowy Punkt Paszportowy) na terytorium Polski lub w konsulacie przebywając za granicą. Często takie biura znajdują się w urzędach wojewódzkich, urzędach miast lub w starostwach powiatowych, delegaturach urzędu wojewódzkiego. Organem urzędowym wydającym paszport jest wojewoda.

Od 17 stycznia 2013 roku nastąpiła zmiana dotycząca wymogu miejsca gdzie można było ubiegać się o paszport. Zniesiono tzw. "rejonizację" w wydawaniu paszportów. Obecnie niezależnie od miejsca zamieszkania, zameldowania możesz ubiegać się o nowy paszport, wymianę starego w każdym biurze paszportowym. Możesz wybrać jakie chcesz, ale musisz pamiętać, że nowy paszportu będziesz musiał odebrać dokładnie z tego biura paszportowego w którym złożysz wniosek o paszport. Ponieważ niektóre punkty wyrabiania paszportu są bardzo oblegane, gdzie niejednokrotnie w okresie wakacyjno - urlopowym trzeba spędzić nawet kilka godzin w kolejce do złożenia wniosku może warto zorientować się, czy przypadkiem nie warto wyrobić paszportu w innym dalej położonym ale mniej obleganym. W niektórych punktach wydawania paszportu szczególnie w większych miastach są nawet limity wydawania numerów w kolejkę, gdzie tylko właściwie osoby przychodzące najwcześniej są w stanie złożyć wniosek określonego dnia.