Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy przeznaczony jest dla osób, które muszą pilnie wyjechać za granicę, a nie mają ważnego zwykłego paszportu. Jego najważniejszą zaletą jest to, że można go otrzymać znacznie szybciej niż normalny paszport biometryczny. Jest również zdecydowanie krócej ważny. Minusem paszportu tymczasowego jest to, że niektóre państwa mogą nie wpuścić na swoje terytorium posiadacza tegoż dokumentu.

Kto może otrzymać paszport tymczasowy

Co to właściwie oznacza, że paszport tymczasowy można otrzymać w nagłej sytuacji. Co to właściwie jest ta "nagła sytuacja"?

Ministerstwo Cyfryzacji określa w jakich sytuacja można otrzymać paszport.

  • choroba lub pogrzeb kogoś rodziny (należy przedstawić stosowne potwierdzenie),
  • nagłe zdarzenie związane z działalnością zawodową (również należy to potwierdzić stosownym dokumentem),
  • z powodu braku możliwości tymczasowego pobrania odcisku palcu,
  • gdy będą za granicą paszport zostanie skradziony lub zgubiony,
  • gdy przebywasz w Polsce tymczasowo, a chcesz wrócić za granicę do swojego stałego miejsca zamieszkania,
  • gdy nie mieszkając w Polsce, ale mając polskie obywatelstwo przebywasz za granicą i chcesz wrócić do swojego miejsca zamieszkania, które również jest poza granicami Polski

Uzupełnienie wniosku o paszport tymczasowy jest bardzo podobne do standardowego wniosku. Koniecznie wniosek należy wypełnić na druku pobranym w biurze paszportowym (konsulacie). Nie składaj wniosku wydrukowanego z Internetu! Maksymalny czas na jaki jest wydawany paszport tymczasowy to 12 miesięcy.

Jak otrzymać paszport tymczasowy?

Jeśli chcesz otrzymać paszport tymczasowy, to musisz złożyć wniosek o paszport tymczasowy w biurze paszportowym lub jeśli jesteś za granicą Polski w polskim konsulacie. W przypadku problemu z udaniem się do konsulatu osobiście możesz skontaktować się z nim z prośbą o dostarczenie wniosku o taki paszport pocztą lub kurierem.

Wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka

Wniosek o otrzymanie paszportu tymczasowego dla dziecka muszą złożyć osobiście oboje rodzice w biurze paszportowym, ewentualnie opiekunowie prawni ustanowieni przez sąd. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez jednego z rodziców, jeśli drugi rodzic udzieli pisemnej zgody na wydanie takiego paszportu. Niestety taka zgoda pisemna musi być potwierdzona przez notariusza lub też sporządzona przez rodzica w jakimkolwiek biurze paszportowym, czy też konsulacie. W wyjątkowych sytuacjach zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana (gdy istnieją okoliczności utrudniające uzyskanie takiej zgody). Taki przypadek należy zgłosić w W przypadku wyrabiania paszportu tymczasowemu dziecku powyżej 5 roku życia jego obecność w momencie składania wniosku jest konieczna.

Ile kosztuje paszport tymczasowy?

Za paszport tymczasowy zapłacisz 30 zł, jeśli ubiegasz się o niego w biurze paszportowym na terytorium Polski. Wymagane jest posiadanie potwierdzenia wniesienia opłaty. Jak wnieść opłatę należy sprawdzić w danym biurze paszportowym. O opłatę za paszport tymczasowy wyrabianym w konsulacie trzeba się dowiedzieć w samym konsulacie. 

Kto może odebrać paszport tymczasowy?

Odebrać paszport tymczasowy należy osobiście. Wyrabiana dla dziecka może odebrać jedno z rodziców lub opiekunów prawnych.