Odbiór paszportu

Składając wypełniony wniosek o paszport otrzymasz od urzędnika potwierdzenie wpłynięcia wniosku o wyrobienie paszportu. Będzie on zawierał twoje imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, datę złożenia wniosku, nazwę punktu paszportowe do odbioru i bardzo przydatny numer sprawy. Posługując się numerem sprawy możesz sam sprawdzić czy paszport jest już gotowy na stronie obywatel.gov.pl. Możesz też po prostu zadzwonić do urzędu z zapytaniem czy możesz już paszport odebrać. 

Jednak chyba najwygodniejszych sposobem będzie wpisanie na nowym wniosku o paszport swojego numeru telefonu lub adresu e-mail, bo za ich pomocą urzędnik prześle informację, że nowy paszport czeka w urzędzie. Taka możliwość pojawiła się od 19 lipca 2019 roku, kiedy zaczął obowiązywać nowy wzór wniosku o paszport.

Nowy paszport można odebrać tylko osobiście i tylko z tego biura paszportowego, do którego został złożony wniosek. Odbierając paszport należy zweryfikować poprawność zawartych w nim danych. Urzędnik zweryfikuję odcisk palca właściciela. Jeśli posiadasz stary paszport zabierz go ze sobą. Zostanie on anulowany.