Jak wyrobić paszport?

 

Wyrobieniem paszportu często interesujemy się dopiero w momencie, kiedy za kilka dni planujemy wyjechać za granicę. Najczęściej jest to okres przed wakacjami i same wakacje (kwiecień - sierpień). Niestety jest spora liczba osób postępują w ten sposób, co powoduje że corocznie właśnie w okresie przedwakacyjnym kolejki w biurach paszportowych są największe. Biur paszportowych w Polsce jest ponad 100. Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że każdego roku wydawanych jest ponad milion paszportów. Nie można wyrobić paszport przez internet (online), więc któreś z biur musimy odwiedzić osobiście.

Jak wyrobić paszport w kilku punktach

Procedura wyrobienia paszportu dla osoby dorosłej przedstawia się następująco.

 1. Pierwszą kwestią jest to, gdzie chcesz ubiegać się o nowy paszport. W Polsce, czy może za granicą. Jeśli za granicą to musisz udać się do polskiego konsulatu. Jeśli w Polsce znajdź odpowiednie biuro paszportowe. Do biura paszportowego lub konsulatu osoba ubiegająca się o paszport musi przyjść osobiście. Urzędnik specjalnym czytnikiem pobierze odcisk palca nowego właściciela paszportu. Odstępstwem od tej reguły jest wyrobienie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej. Wtedy oprócz osoby ubezwłasnowolnionej musi jeszcze być z nią jej opiekun prawny. 
 2. Zabierz ze sobą do biura paszportowego wymagane dokumenty. Ubiegając się o nowy paszport musisz mieć wypełniony prawidłowo wniosek o paszport. Druk czystego wniosku paszportowego do wypełnienia otrzymasz w każdym z biur paszportowych. W Internecie możesz podejrzeć jak wygląda wniosek o paszport np. w formacie pdf, ale nie należy go drukować i z takim wnioskiem przychodzić do urzędu. Nie zostanie on przyjęty. Wymóg składanie wniosku na specjalnym druku (charakteryzuje się większą gramatura papieru i innym formatem niż A4) powoduje, że właściwie wypełniasz go na miejscu. Oczywiście nie wypełniasz go przy urzędniku, ale wcześniej. Na samym wniosku znajdziesz pola które wypełnia wnioskujący, a które urzędnik.
  Oprócz wniosku o paszport potrzebne są:
  • jedno kolorowe zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy,

  • dowód opłaty za paszport. Standardowa cena za paszport to 140 zł, ale istnieje też sporo rodzaju ulg mogących tą kwotę znacznie zmniejszyć. Jest też jeden przypadek, który może spowodować, że ta opłata będzie większa. Sprawdź dokładnie ile kosztuje wyrobienie paszportu. Sposób zapłaty za paszport zależy od konkretnego biura paszportowego.

  • dokument potwierdzający prawo do ulgi (od 19 lipca 2019 okazanie takiego dokumentu obowiązuje tylko osoby powyżej 18 roku życia),

  • ważny paszport jeśli go wymieniasz, a jeśli go nie posiadasz to ważny dowód osobisty,

  • jeśli twoje nazwisko po ślubie zostało zmienione za granicą zabierz skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa
   W wyjątkowej sytuacji urzędnik może poprosić o dodatkowe dokumenty (jeśli będzie miał wątpliwości co do twojej tożsamości lub obywatelstwa, albo w przedstawionych dokumentach będą sprzeczne dane). Taki dodatkowymi dokumentami wtedy może być np. skrócony odpis polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
 3. Po złożeniu wniosku i wymaganych dokumentów urzędnik przekaże informację kiedy możesz spodziewać się nowego paszportu. Czas oczekiwania uzależniony będzie od miesiąca, w którym składasz wniosek, od tego czy biura paszportowe jest bardzo oblegane przez wnioskujących. Standardowo jest to okres około 30 dni od złożenia wniosku. Od 19 lipca 2019 na wniosku paszportowym można podać numer telefonu lub adres e-mail za pomocą których urzędnik poinformuję, że nowy paszport jest już gotowy do odbioru.
 4. Paszport odbierasz osobiście i tylko w tym biurze paszportowym, gdzie był składany wniosek. W momencie odbioru powinieneś sprawdzić, czy dane w nim są poprawne, urzędnik zweryfikuje twój odcisk palca. Jeśli posiadasz stary paszport zabierz go ze sobą w celu jego anulowania.
 5. Cieszysz się nowym paszportem maksymalnie 10 lat, bo na taki okres jest on wydawany osobie dorosłej.