Paszport dla dziecka

Wyjeżdżając z Polski do innego kraju Unii Europejskiej dziecko musi mieć wyrobiony paszport lub dowód osobisty. Opuszczając Unię Europejską musi mieć przy sobie paszport.

Oboje rodzice (ewentualnie opiekunowie prawni) muszą być obecni przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka . Od tej reguły są jednak wyjątki. Może jeden rodzic (opiekun prawny) złożyć wniosek paszportowy jeśli:

  • ma zgodę drugiego rodzica na to potwierdzoną notarialnie lub przez urzędnika biura paszportowego lub konsula,
  • dysponuje potwierdzeniem sądowym, że drugi rodzic nie ma prawa wnioskować o paszport dla dziecka,
  • dysponuje decyzją sądu rodzinnego, która umożliwia wydanie paszportu dla dziecka,
  • ojciec dziecka jest nieznany lub jedne z rodziców nie żyje.

Dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne w trakcie składanie wniosku o paszport. Dziecko od 5 do 17 roku życia musi być obecne przy składaniu wniosku, bo od dziecka w takim przedziale wieku jest już pobierany odcisk palca.

Ile kosztuje paszport dla dziecka?

Opłata za paszport dla dziecka do 5 roku życia to 30 zł. Jeśli dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (musi posiadać Kartę Dużej Rodziny) wtedy wyrobienie dla niego paszportu kosztuje 15 zł.

Opłata za paszport dla dziecka od 5 do 13 roku życia obowiązują te same kwoty. Przed 19 lipca standardowa cena za paszport dla dziecka w przedziale wiekowym 5-13 rok wynosiła 60 zł, a niższa 30 zł po okazania dokumentu potwierdzającego zniżkę. Od 19 lipca takiego wymogu potwierdzania prawa do zniżki (legitymacji szkolnej) nie trzeba okazywać. 

Opłata za paszport dla dziecka od 13 do 17 roku życia to 70 złotych (wcześniej obowiązywała kwota 140, a 70 zł dopiero po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki, legitymację szkolną). Po 19 lipca 2019 legitymacji nie trzeba już okazywać więc uczeń zapłaci właśnie 70 zł. Jeśli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny otrzyma paszport za 35 zł.

Bezpłatnie dziecko może otrzymać paszport jeśli przebywa w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczym i wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem lub operacją. Oczywiście jeśli paszport ma wadę fabryczną, to też zostanie wymieniony za darmo. Dodatkowo niższą cenę za paszport może zastosować biuro paszportowe jeśli paszport dla dziecka jest wymieniany ponieważ znacznie zmienił się jego wygląd, zmieniło się jego nazwisko, paszport jest już zapełniony przez pieczątki, wizy.

Odbiór paszportu

Paszport może odebrać jeden z rodziców. Musi odebrać go z biura paszportowego, w którym składany był wniosek. Nowy paszport będzie ważny przez 5 lat. Jeśli dziecko posiadało wcześniej paszport powinien on zostać dostarczony w momencie odbierania nowego w celu anulowania go.